FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
धन कुमार राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथ्यांक अधिकृत dudbcdhankuta@gmail.com 9852081333
महिनरायण चौधरी शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा प्रमुख(छैठौ) mahinarayanc51@gmail.com ९८६२०४६७७७
भुवनेश्वर यादव शाखा अधिकृत कृषि प्रसार अधिकृत(छैठौ) krishi.aamchowkmun@gmail.com 9852052833
दिपक कार्की शाखा अधिकृत रोजगार शाखा karkidipak706@gmail.com 9841037744
नबिन ढकाल (सूचना अधिकारी) सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना अधिकारी ito.aamchowkmun@gmail.com 9852081336
ई. बिपन सुवेदी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा प्रमुख prabidhikaamchowkmun@gmail.com 9848642190, 9852854555
विनोद खत्री लेखा सहायक पाँचो लेखा शाखा प्रमुख khatribinod001@gmail.com 9852071875
ज्ञान वहादुर राउत प्राविधिक सहायक (पाचौं) शिक्षा शाखा प्रमुख rautsubash9@gmail.com 9862912373
गाेपाल रम्तेल सव इन्जिनियर वडा प्राविधिक gopal.omtl@gmail.com 9869634186
महेश राई MIS-Operator सेवा केन्द्र प्रमुख maheshinfo2007@gmail.com 9842026857
कमल प्रसाद बराल प्राविधिक सहायक (पाचौं) पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तथा वडा सचिव ५ baralkamal2054@gmail.com 9860139634
राजेश राई कम्प्युटर अपरेटर सहायक पाँचौ (प्रशासन शाखा) <rajeshrai204841@gmail.com 9862062489
डम्बर चंद प्राविधिक सहायक (पाचौं) पशु सेवा शाखा प्रमुख aamchowkvet79@gmail.com 9864804730
सेन्मुहाङ्ग राई सव इन्जिनियर रोजगार प्राविधिक सहायक kamdung2057@gmail.com 9869623539
प्रमोद राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्रविधिक शाखा pramodkhungchharai@gmail.com 9852061754
मिनराज विष्ट सहायक चौथो योजना शाखा minrajabist@gmail.com 9869229621 /9852040371
भीमलाल गिरी असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख bhimlalgiri1@gmail.com 9842152617
हाङ्खिम राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर वडा प्राविधिक ४ khimhangrai@gmail.com 9860267090
नारायाण शर्मा सहायक चौथो पशु सेवा प्राविधिक ns1159503@gmail.com 9869385599
मिन बिष्ट असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर वडा प्राविधिक १ 2056bistmin@gmail.com 9862479497
श्रीराम खड्का सहायक चौथो ना.प्रा.स (कृषि शाखा) maharajishreeram@gmail.com 9866799642
अनिता राई असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा anitahangkhimrai@gmail.com 9862197454
जनक वहादुर राई लेखा सहायक चौथो जिन्सी तथा साजश्व 9842107254
अमृता राई सहायक चौथो ना.प्र.स (कृषि शाखा) aamritarai700@gmail.com 9845487176
दिक्पाल राई सहायक चौथो उर्जा शाखा 9842490362
मुना राई सहायक चौथो महिला बालबालिका शाखा 9861463430
अविशेक कार्कि असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा karkiabisek478@gmail.com 9862128675
रमना विष्ट असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर वडा प्राविधिक 9862205608
गंगा वहादुर कार्की सवारी चालक एम्वुलेन्स 9852086200/9861912298