FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

८०/८१

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना। (दोस्रो पटक प्रकाशित)

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

कार्यालय सहयोगीको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

आमचोक गाउँपालिकाको चौधौँ गाउँ सभाले स्वीकृत आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम।

Pages