FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आठौं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०७-२७

७७/७८ 11/17/2020 - 08:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ८.PDF

साताै कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०६-२८

७७/७८ 11/11/2020 - 15:48 PDF icon 7 (1).PDF

छैटाै कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०६-१४

७७/७८ 11/11/2020 - 15:47 PDF icon 6 (1).PDF

पाँचाै कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०६-०८

७७/७८ 11/11/2020 - 15:42 PDF icon 5 (1).PDF

चाैथो कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०५-१८

७७/७८ 11/11/2020 - 15:40 PDF icon 4 (1).PDF

तेश्रो कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०५-०५

७७/७८ 11/11/2020 - 15:40 PDF icon 3 (1).PDF

दोश्रो कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०४-२२

७७/७८ 11/11/2020 - 15:39 PDF icon 2 (1).PDF

पहिलो कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०४-०१

७७/७८ 11/11/2020 - 15:38 PDF icon 1 (1).PDF

२९औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०३-२७

७६/७७ 11/09/2020 - 13:03 PDF icon 29.PDF

२८ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०३-२६

७६/७७ 11/09/2020 - 12:48 PDF icon 28.PDF

Pages