FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं Label

अशोक राई

अध्यक्ष

ask.dukhun@gmail.com ९८५२०५६८३६ गाउँपालिका

सिता राई

उपाध्यक्ष

९८६२२९६१३२ गाउँपालिका

नेत्र वहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

9743084111

राम प्रसाद राई

वडा अध्यक्ष

9862010514 /9814328855 वडा नं. ५

बम वहादुर वस्नेत

वडा अध्यक्ष

aamchowkmunward6@gmail.com 9842236482 /9862197348 ६ नं. वडा कार्यालय

बालदिप राई

वडा अध्यक्ष

aamchowkmunward10@gmail.com 9863864577 १० नं. वडा कार्यालय