FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
43% (48 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
21% (23 votes)
सेवाको प्रकृती
36% (40 votes)
Total votes: 111