FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
45% (34 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
26% (20 votes)
सेवाको प्रकृती
29% (22 votes)
Total votes: 76