FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
44% (53 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
22% (27 votes)
सेवाको प्रकृती
34% (41 votes)
Total votes: 121