FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
42% (39 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
23% (21 votes)
सेवाको प्रकृती
35% (33 votes)
Total votes: 93