FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
47% (61 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
21% (27 votes)
सेवाको प्रकृती
33% (43 votes)
Total votes: 131