FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
44% (36 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
24% (20 votes)
सेवाको प्रकृती
32% (26 votes)
Total votes: 82