FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२५औं कार्यपालिकाको वैठक 2077-02-29

७६/७७ 06/14/2020 - 14:10

२४‌औं कार्यपालिकाको वैठक (2077-02-16)

७६/७७ 06/01/2020 - 16:16 PDF icon २४‌औं कार्यपालिकाको वैठक.pdf

छैठौं विशेष गाउसभाका निर्णयहरु (2077-02-05)

७६/७७ 05/27/2020 - 16:44 PDF icon छंठौं विशेष गाउसभाका निर्णयहरु (2077-02-05).pdf

23 औं कार्यपालिका वैठक (2077-02-05)

७६/७७ 05/27/2020 - 16:33 PDF icon 23 औं कार्यपालिका वैठक (2077-02-05).pdf

२२ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०२-०४

७६/७७ 05/27/2020 - 16:06 PDF icon 22 औं कार्यपालिका वैठक (2077-02-04).pdf

२१ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-२८

७६/७७ 05/11/2020 - 16:42 PDF icon २१औं कार्यपालिका वैठक .pdf

२०औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-२३

७६/७७ 05/11/2020 - 16:40 PDF icon २० औं कार्यपालिका वैठक .pdf

१५ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-१३

७६/७७ 05/11/2020 - 16:39 PDF icon १९ औं कार्यपालिका वैठक .pdf

१८ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-०४

७६/७७ 05/11/2020 - 16:37 PDF icon १८ औं कार्यपालिका वैठक.pdf

१७ औ कार्यापालिका वैठक २०७६-१२-२९

७६/७७ 04/14/2020 - 20:46 PDF icon १७ औ कार्यापालिका वैठक २०७६-१२-२९.pdf

Pages