FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमचोक गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५ ७५/७६ 06/03/2020 - 14:04 PDF icon 23 2075-4-21 अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाइ कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेक 2075 next.pdf
आमचोक गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७५ ७५/७६ 04/29/2020 - 07:55 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७५.pdf
विनियाेजन ऐन २०७५।०७६ ७५/७६ 04/29/2020 - 07:50 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ‌ऐन ७५/७६ 04/29/2020 - 07:37 PDF icon आर्थिक ऐन .pdf
आमचोक गाउँपालिकाको वजार अनुगम निर्देशिका ७५/७६ 11/25/2019 - 22:04 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको वजार अनुगम निर्देशिका.pdf
आमचोक खानेपानि ऐन २०७४ ७५/७६ 11/25/2019 - 21:55 PDF icon आमचोक खानेपानि ऐन २०७४.pdf
आमचोक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७५/७६ 11/25/2019 - 21:54 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
आमचोक गउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 11/25/2019 - 21:53 PDF icon आमचोक गउँपालिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४.pdf
आमचोक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ७५/७६ 11/25/2019 - 21:51 PDF icon आमचोक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन.pdf
आमचोक चिया तथा कफि विकाश ऐन ७५/७६ 11/25/2019 - 21:50 PDF icon आमचोक चिया तथा कफि विकाश ऐन.pdf

Pages