FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्याज विक्रि सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

आधारभूत तह कक्षा-८ को परिक्षा २०७७ को परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

Pages