FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायकको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको छोटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नबिकरण तथा लाभग्राही सूचिकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना।

Pages