FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

७७/७८

लेखापरीक्षकहरुलाई आशयको पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

कोभिड १९ बिरुद्धको जे एण्ड जे (Janssen Vccine) खोप अभियान सम्बन्धि सूचना।

Pages