FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

७७/७८

आ.ब. २०७८।०७९ का लागी बेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

आशयको सूचना । 10 Aamchowk Aadharbhut Aspatal ।

दस्तावेज: 

कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

मतदाता नामावलि अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages