FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

७७/७८

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हात्तिपाइले खानेपानी आयोजना मेन लाइन विस्तार तथा डिष्ट्रव्युशन लाइन आमचोक ८

दस्तावेज: 

Invitation for Bids of AAMCHOWK ADHARBHUT ASPATAL

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृत परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारीश सम्ब्नधी सूचना ।

Pages