FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

७८-७९

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नबिकरण तथा लाभग्राही सूचिकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना।

कार्यालय समय थप सम्बन्धीको सूचना।

आमचोक गाउँपालिकाको राजश्व सुधार योजना २०७९

आ.व.२०७९/०८० को आमचोक गाउँपालिकाको १२औ गाउँ सभामा पेश भएको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा वजेट

दस्तावेज: 

Pages