FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८

७६/७७ 03/18/2020 - 11:42 PDF icon १५ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८.pdf

१३ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७

७६/७७ 03/18/2020 - 11:38 PDF icon १४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७.pdf

१२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५

७६/७७ 03/18/2020 - 11:37 PDF icon १२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५.pdf

११ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१०-२१

७६/७७ 03/18/2020 - 11:34 PDF icon 2076-10-21(११ ‌औं कार्पालिकाको वैंठक) २०७६-१०-२१.pdf

१० ‌औं कार्पालिकाको वैंठक २०७६-१०-०६

७६/७७ 02/17/2020 - 14:24 PDF icon १०औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१०-०६.pdf

नौं कार्यपालिका वैंठक 2076-09-22

७६/७७ 01/19/2020 - 10:44 PDF icon 2076-09-22 (नौं कार्यपालिका वैंठक).pdf

आठ‌ौं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।०९।०४)

७६/७७ 12/24/2019 - 12:48 PDF icon 2076-09-04.pdf

सातँं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।०८।१९)

७६/७७ 12/24/2019 - 12:47 PDF icon 2076-08-19.pdf

छैटौं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।।८।०६)

७६/७७ 12/06/2019 - 10:52 PDF icon छैटौं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।०८।०६).pdf

पाचौ कार्यपालिका वैठक (2076-07-04)

७६/७७ 10/22/2019 - 11:35 PDF icon 2076-07-07.pdf

Pages