FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परिक्षा (दोश्रो चरण) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परिक्षा (प्रथम चरण) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा । IT Officer

Pages