FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

व्याक्कोलोडर चालकको छोटो सूची र परिक्षा मिति सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

मल विक्रेता सुचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि (३० दिन) भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउमा सात दिनभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages