FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेडिकल अधिकृतको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८१/८२ को लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्तावआह्वान को सूचना।

सहकारी ऋणकोषबाट ऋण रकम माग गर्ने सम्बन्धी सुचना।

Pages