FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृत परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारीश सम्ब्नधी सूचना ।

Request for Sealed Quotation - Operation of Registration Camp for Vital events registration, social security and related complaint

आशयपत्रको सूचना । आमचोक गाउँपालिका भवन डिपीआर ।

Pages