FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । Procurement of Gabion Wire

दस्तावेज: 

छोटो सूची तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हात्तिपाइले खानेपानी आयोजना मेन लाइन विस्तार तथा डिष्ट्रव्युशन लाइन आमचोक ८

दस्तावेज: 

Invitation for Bids of AAMCHOWK ADHARBHUT ASPATAL

Pages