FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मूल्यसूची पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०८०/०८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

दस्तावेज: 

नागरिक आवासको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages