FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

७९/८०

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि (३० दिन) भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउमा सात दिनभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ताको दराखस्त फारम

दस्तावेज: 

उद्यम बिकास सहजकर्ताको करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी पुन सूचना।

दस्तावेज: 

Pages