FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को वैशाख १ गते देखि असार मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण। ८१/८२ 07/21/2024 - 13:01 PDF icon आ.व. ०८०८१ को माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को माघ १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण ८०/८१ 04/26/2024 - 13:09 PDF icon आ.व. ०८०८१ को माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को कार्तिक १ गते देखि पौष मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण ८०/८१ 01/23/2024 - 11:35 PDF icon आ.व. ०८०८१ को कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को साउन १ गते देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण ८०/८१ 11/01/2023 - 18:18 PDF icon आ.व. ०७९८० को साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक २०७९ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ८०/८१ 07/21/2023 - 12:31 PDF icon आ.व. ०७९८० को वैशाख १ देखि असार मसान्त सम्म सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण.pdf
यस कार्यालयबाट आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक २०७९ माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म सम्पादन भएका कार्यहरुलाई अद्यावधिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Proactive disclosure) ७९/८० 04/26/2023 - 16:09 PDF icon माघ १ देखी चैत्र मसान्त सम्म.pdf