सूचना तथा समाचार

सिद्धाथ वेंक अामचाेक शाखामा खाता खोलिएकाे सम्वन्धमा

अनमि करार सेवालिने सम्वन्धि सुचना

करार सेवा लिने सम्वन्धि दरखास्त फाराम

दस्तावेज: 

आमचोक शिबिर

आमचोक अन्तर्गत निम्न स्थान मा पाठेघर खसेको उपचार,पाठेघरको मुख को क्यान्सर जाच, रिंग पेसरी लगाउने सम्बन्धि शिबिर हुदै छ.१२/२१ गते दाबुरांग भन्ज्यांग मा बिहान १० बजे देखि,बयांग मा १२/२२ बिहान ८ बजे देखि ,दुम्माना मा १२/२३ गते बिहान ८ बजे देखि,बलंखामा १२/२४ गते बिहान ८ बजे देखि

Pages