FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावलि संकलन विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्रन आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुका लागी लेखा परिक्षकमा छनौटको सूचना।

दस्तावेज: 

का. स. को अन्तिम नतिजा प्रकाशन, सिफारिस तथा वैकल्पिकको सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

Pages