FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक तथा (+२) माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आमचोक गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को दररेट।

सुरक्षित नागरिक आवासको हाल सम्मको प्रगति विरण।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रागीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना।

Pages