FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

अशोक राई

अध्यक्ष

ask.dukhun@gmail.com ९८५२०५६८३६

सिता राई

उपाध्यक्ष

९८६२२९६१३२

श्री डम्बर वहादुर कार्की

वडा अध्यक्ष

९७४२०१७७७९

श्री भिम प्रसाद रार्इ

वडा अध्यक्ष

९७४२०१५३७३‍ ‍ु ९८६२१२१६७४

श्री गणेश वहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

९८६२०४६७७५

नेत्र वहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

9743084111

राम प्रसाद रार्इ

वडा अध्यक्ष

9862010514 /9814328855

बम वहादुर वस्नेत

वडा अध्यक्ष

9842236482 /9862197348

राजकुमार रार्इ

वडा अध्यक्ष

9840363062

उदिमान श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

9862351873

बम बहादुर श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

9807376517 /9861062573

बालदिप राई

वडा अध्यक्ष

9863864577 / 9819913588