FAQs Complain Problems

समचार

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
30% (6 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
45% (9 votes)
सेवाको प्रकृती
25% (5 votes)
Total votes: 20