FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
44% (35 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
25% (20 votes)
सेवाको प्रकृती
30% (24 votes)
Total votes: 79