FAQs Complain Problems

समचार

यस कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवामा कुन- कुन कुरामा वढी सुधार गर्नुपर्नेछ

कर्मचारी व्यवहार
29% (5 votes)
कार्याललय व्वस्थापन
47% (8 votes)
सेवाको प्रकृती
24% (4 votes)
Total votes: 17