FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२७ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-२३)

७९/८० 12/11/2023 - 10:34 PDF icon २७.pdf

२६ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-०७)

७९/८० 12/11/2023 - 10:33 PDF icon २६.pdf

२५ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-०६)

७९/८० 12/11/2023 - 10:31 PDF icon २५.pdf

१५ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-१०-११)

७९/८० 12/11/2023 - 10:30 PDF icon १५.pdf

२४ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०२-२५)

७९/८० 12/10/2023 - 12:40 PDF icon 24(1).pdf

२३ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०२-११)

७९/८० 12/10/2023 - 12:39 PDF icon 23(1).pdf

२२ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-२८)

७९/८० 12/10/2023 - 12:38 PDF icon 22(1).pdf

२१ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-१५)

७९/८० 12/10/2023 - 12:37 PDF icon 21(1).pdf

२० औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-०३)

७९/८० 12/10/2023 - 12:36 PDF icon 20(1).pdf

१९ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-१२-१९)

७९/८० 12/10/2023 - 12:35 PDF icon 19(1).pdf

Pages