FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

समचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मेशिनरी सामान खरिद सम्वन्धी सूचना

ठेक्का संशोधन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । Procurement of Gabion Wire

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हात्तिपाइले खानेपानी आयोजना मेन लाइन विस्तार तथा डिष्ट्रव्युशन लाइन आमचोक ८

दस्तावेज: 

Pages