FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२१ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-२८

७६/७७ 05/11/2020 - 16:42 PDF icon २१औं कार्यपालिका वैठक .pdf

२०औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-२३

७६/७७ 05/11/2020 - 16:40 PDF icon २० औं कार्यपालिका वैठक .pdf

१५ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-१३

७६/७७ 05/11/2020 - 16:39 PDF icon १९ औं कार्यपालिका वैठक .pdf

१८ औं कार्यपालिका वैठक २०७७-०१-०४

७६/७७ 05/11/2020 - 16:37 PDF icon १८ औं कार्यपालिका वैठक.pdf

१७ औ कार्यापालिका वैठक २०७६-१२-२९

७६/७७ 04/14/2020 - 20:46 PDF icon १७ औ कार्यापालिका वैठक २०७६-१२-२९.pdf

१६ औ कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-२०

७६/७७ 03/26/2020 - 18:53 PDF icon १६ औ कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-२०.docx१.pdf

१५ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१२-०५

७६/७७ 03/18/2020 - 11:58 PDF icon १५ औं कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-०५.pdf

१४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८

७६/७७ 03/18/2020 - 11:42 PDF icon १५ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८.pdf

१३ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७

७६/७७ 03/18/2020 - 11:38 PDF icon १४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७.pdf

१२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५

७६/७७ 03/18/2020 - 11:37 PDF icon १२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५.pdf

Pages