FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२४ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०३/०८)

८०/८१ 07/08/2024 - 14:43 PDF icon karyapalika 24.pdf

२३ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०३/०७)

८०/८१ 07/08/2024 - 14:41 PDF icon karyapalika 23.pdf

२२ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०२/३१)

८०/८१ 07/08/2024 - 14:40 PDF icon karyapalika 22.pdf

२१ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०२/२५)

८०/८१ 07/08/2024 - 09:50 PDF icon बैठक संख्या- २१.pdf

२० औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०२/०२)

८०/८१ 07/08/2024 - 09:49 PDF icon बैठक संख्या-२०.pdf

१९ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०१/२५)

८०/८१ 07/08/2024 - 09:49 PDF icon img20240508_17183540.pdf

१८ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०१/१५)

८०/८१ 05/05/2024 - 17:01 PDF icon बैठक संख्या-१८.pdf

१७ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८१/०१/०८)

८०/८१ 05/05/2024 - 17:00 PDF icon बैठक संख्या - १७.pdf

१६ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१२/२५)

८०/८१ 05/05/2024 - 16:59 PDF icon बैठक संख्या- १६.pdf

१५ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१२/१८)

८०/८१ 05/05/2024 - 16:58 PDF icon बैठक संख्या-१५.pdf

Pages