FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्ता डिजिटाइजेसन सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 08/21/2020 - 11:21

Invitation for Bid (IFB) Construction of Ward Level Health care center

७६/७७ 05/29/2020 - 17:19 PDF icon Aamchowk Rural Municipality notice.pdf

Invitation for Bids (IFB)

७६/७७ 04/09/2020 - 10:44

सोलार खरीद सम्बन्धी पुन सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

७६/७७ 03/13/2020 - 10:38

सोलार खरीद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 02/25/2020 - 23:47

सोलार खरीद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 02/25/2020 - 23:47

‍‍औषधि तथा सर्जिकल सामान खरीद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 11:30 PDF icon औषधि तथा सर्जिकल सामान खरीद सम्वन्धी सिलवन्दी आव्हानको सूचना.pdf

खानेपानी पाइप खरिद सम्वन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/16/2019 - 14:55

हात्तिपाईले खोला खानेपानी कार्यक्रम DPR तयारीको लागी TOR

७५/७६ 04/28/2019 - 17:34 PDF icon हात्तिपाईले खोला खानेपानी DPR तयारीको सम्वन्धी सूचना नया .docx_.pdf

खरिद सम्वन्धि सिलवन्धि दरभाउपत्र अाव्हानको सूचना

७५/७६ 03/21/2019 - 08:10

Pages