FAQs Complain Problems

यस आमचोक गउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

 

सूचना तथा समाचार

छौंखा साकेन्वा प्रदेश स्तरिय अन्तर न.पा./गा.पा. खुला पुरुष तथा महिला भलिवल पाँचौ रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता

सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

किवि खेति को लागी आर.सि.सि. पक्की पोल लाग सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

छोटोसूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages