आमचाेक गाउँपालिकाकाे विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कर्तव्य कस्तो लाग्याे ?

राम्रो
100% (3 votes)
नराम्राे
0% (0 votes)
Total votes: 3