FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विपद् जोखिम न्यूनिकररण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकररण  गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा विपद् जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई राहात उपलव्ध गराउने व्वस्था रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

आ.व. ०७५।०७६मा सम्पादन गरिएका कामहरुको जानकारी सम्वन्धि सार्वजनिक सुनुवाई को सूचना

पाईप खरिद सम्वन्धि आशय पत्र जारी गरिएको सूचना ।

गाउँसभाको उद्घाटन समाराेहमा उपस्थित भइदिनहुन

Pages