FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०७५।०७६ लागी सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुको लेखा परिक्षणमा छनौट सूचना

गाउँपालिकाको आवधिक योजना तयार गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

गाउँपालिकाको उल्लेखित कार्य गर्नकोलागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

जग्गा उपलव्ध गराउन चाहने जग्गा दाताहरुलाई सूचना

Pages