FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१६ औ कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-२०

७६/७७ 03/26/2020 - 18:53 PDF icon १६ औ कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-२०.docx१.pdf

१५ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१२-०५

७६/७७ 03/18/2020 - 11:58 PDF icon १५ औं कार्यपालिका वैठक २०७६-१२-०५.pdf

१४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८

७६/७७ 03/18/2020 - 11:42 PDF icon १५ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-१८.pdf

१३ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७

७६/७७ 03/18/2020 - 11:38 PDF icon १४ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०७.pdf

१२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५

७६/७७ 03/18/2020 - 11:37 PDF icon १२ ‌औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-११-०५.pdf

११ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१०-२१

७६/७७ 03/18/2020 - 11:34 PDF icon 2076-10-21(११ ‌औं कार्पालिकाको वैंठक) २०७६-१०-२१.pdf

१० ‌औं कार्पालिकाको वैंठक २०७६-१०-०६

७६/७७ 02/17/2020 - 14:24 PDF icon १०औं कार्यपालिकाको वैठक २०७६-१०-०६.pdf

नौं कार्यपालिका वैंठक 2076-09-22

७६/७७ 01/19/2020 - 10:44 PDF icon 2076-09-22 (नौं कार्यपालिका वैंठक).pdf

आठ‌ौं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।०९।०४)

७६/७७ 12/24/2019 - 12:48 PDF icon 2076-09-04.pdf

सातँं कार्यपालिकाको निर्णयहरु (२०७६।०८।१९)

७६/७७ 12/24/2019 - 12:47 PDF icon 2076-08-19.pdf

Pages