FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१७औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१२-२०

७७/७८ 06/24/2021 - 10:34 PDF icon karyapalika baithak no 17.pdf

१६औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१२-१५

७७/७८ 06/02/2021 - 13:17 PDF icon karyapalika baithak no 16.pdf

१५औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-११-१९

७७/७८ 06/02/2021 - 13:15 PDF icon karyapalika baithak no 15.pdf

१४औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१०-२६

७७/७८ 06/02/2021 - 13:14 PDF icon karyapalika baithak no 14.pdf

१३औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१०-१२

७७/७८ 06/02/2021 - 13:12 PDF icon karyapalika baithak no 13.pdf

१२औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१०-११

७७/७८ 06/02/2021 - 13:11 PDF icon karyapalika baithak no 12.pdf

११औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०९-२६

७७/७८ 06/02/2021 - 13:10 PDF icon karyapalika baithak no 11.pdf

१०औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०८-३०

७७/७८ 06/02/2021 - 13:08 PDF icon karyapalika baithak no 10.pdf

नौं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०८-१६

७७/७८ 06/02/2021 - 12:59 PDF icon karyapalika baithak no 9.pdf

आठौं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०७-२७

७७/७८ 11/17/2020 - 08:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ८.PDF

Pages