FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०७-१९)

७९/८० 08/14/2023 - 15:50 PDF icon 11.pdf

१० औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०६-२८)

७९/८० 08/14/2023 - 11:34 PDF icon 10.pdf

९ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०६-१०)

७९/८० 08/14/2023 - 11:02 PDF icon 9.pdf

८ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०६-०१)

७९/८० 08/14/2023 - 11:00 PDF icon 8.pdf

७ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०५-२८)

७९/८० 08/14/2023 - 10:59 PDF icon 7.pdf

पहिलो कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०४-०४)

७९/८० 08/14/2023 - 10:58 PDF icon 1.pdf

१७ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१२-०१)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:43 PDF icon karyapalika_17.pdf

१६ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२८)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:42 PDF icon karyapalika_16.pdf

१५ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२७)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:42 PDF icon karyapalika_15.pdf

१४ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२२)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:41 PDF icon karyapalika_14.pdf

Pages