FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-२०)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:40 PDF icon karyapalika_13.pdf

१२ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-०४)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:39 PDF icon karyapalika_12.pdf

११ औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-११-०३)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:39 PDF icon karyapalika_11.pdf

१० औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१०-२९)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:38 PDF icon karyapalika_10.pdf

नौं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-१०-१७)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:37 PDF icon karyapalika_9.pdf

आठौँ कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०९-२९)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:34 PDF icon karyapalika_8.pdf

सातौँ कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०९-२०)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:32 PDF icon karyapalika_7.pdf

छैठौं कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०९-०१)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:17 PDF icon karyapalika_6.pdf

पाँचौ कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०८-११)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:15 PDF icon karyapalika_5.pdf

चौँथो कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०७-३०)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:13 PDF icon karyapalika_4.pdf

Pages