FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तेस्रो कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०६-०३)

७८-७९ 05/24/2022 - 16:11 PDF icon karyapalika_3.pdf

दोस्रो कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०५-२५)

७८-७९ 05/24/2022 - 14:08 PDF icon karyapalika_2.pdf

पहिलो कार्यपालिकाको वैठक २०७८/०७९ (२०७८-०४-०७)

७८-७९ 05/24/2022 - 14:06 PDF icon कार्यपालिका १.pdf

२४औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८-०२-२८

७७/७८ 06/28/2021 - 14:44 PDF icon karyapalika baithak no 24.pdf

२३औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८-०२-२१

७७/७८ 06/28/2021 - 14:39 PDF icon karyapalika baithak no 23.pdf

२२औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-०२-१७

७७/७८ 06/24/2021 - 11:24 PDF icon karyapalika baithak no 22.pdf

२१औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८-०१-२४

७७/७८ 06/24/2021 - 11:18 PDF icon karyapalika baithak no 21.pdf

२०औं कार्यपालिकाको वैठक २०७८-०१-१५

७७/७८ 06/24/2021 - 10:51 PDF icon karyapalika baithak no 20.pdf

१९औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१२-३१

७७/७८ 06/24/2021 - 10:44 PDF icon karyapalika baithak no 19.pdf

१८औं कार्यपालिकाको वैठक २०७७-१२-२७

७७/७८ 06/24/2021 - 10:40 PDF icon karyapalika baithak no 18.pdf

Pages