FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौँथो कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०६/२८)

८०/८१ 03/02/2024 - 21:52 PDF icon d(1).pdf

तेस्रो कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०६/१८)

८०/८१ 03/02/2024 - 21:51 PDF icon c(1).pdf

दोस्रो कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०५/०७)

८०/८१ 03/02/2024 - 21:50 PDF icon b(1).pdf

पहिलो कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०४/०३)

८०/८१ 03/01/2024 - 10:41 PDF icon a(1).pdf

२७ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-२३)

७९/८० 12/11/2023 - 10:34 PDF icon २७.pdf

२६ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-०७)

७९/८० 12/11/2023 - 10:33 PDF icon २६.pdf

२५ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०३-०६)

७९/८० 12/11/2023 - 10:31 PDF icon २५.pdf

१५ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-१०-११)

७९/८० 12/11/2023 - 10:30 PDF icon १५.pdf

२४ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०२-२५)

७९/८० 12/10/2023 - 12:40 PDF icon 24(1).pdf

२३ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०२-११)

७९/८० 12/10/2023 - 12:39 PDF icon 23(1).pdf

Pages