FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२२ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-२८)

७९/८० 12/10/2023 - 12:38 PDF icon 22(1).pdf

२१ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-१५)

७९/८० 12/10/2023 - 12:37 PDF icon 21(1).pdf

२० औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०८०-०१-०३)

७९/८० 12/10/2023 - 12:36 PDF icon 20(1).pdf

१९ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-१२-१९)

७९/८० 12/10/2023 - 12:35 PDF icon 19(1).pdf

१८ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-११-१७)

७९/८० 12/10/2023 - 12:34 PDF icon 18(1).pdf

१७ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-११-१६)

७९/८० 12/10/2023 - 12:33 PDF icon 17(1).pdf

१६ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-११-०३)

७९/८० 12/10/2023 - 12:32 PDF icon 16(1).pdf

१४ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०९-२९)

७९/८० 12/10/2023 - 12:28 PDF icon 14(1).pdf

१२ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०९-२४)

७९/८० 12/10/2023 - 12:26 PDF icon 13(1).pdf

१२ औँ कार्यपालिकाको वैठक २०७९/०८० (२०७९-०८-२८)

७९/८० 08/14/2023 - 15:51 PDF icon 12.pdf

Pages