FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/२१)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:48 PDF icon बैठक संख्या-१४.pdf

१३ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/१८)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:46 PDF icon बैठक संख्या-ः१३.pdf

१२ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/११)

८०/८१ 04/07/2024 - 13:37 PDF icon बैठक संख्या १२.pdf

११ औँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/११/१०)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:38 PDF icon बैठक संख्या ११.pdf

दशौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१०/२९)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:36 PDF icon बैठक संख्या १०.pdf

नौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/१०/२१)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:36 PDF icon बैठक संख्या ०९.pdf

आठौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०९/२५)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:33 PDF icon बैठक संख्या-८.pdf

सातौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०९/१९)

८०/८१ 04/07/2024 - 12:32 PDF icon बैठक संख्या-७.pdf

छैठौँ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०८/२१)

८०/८१ 03/02/2024 - 21:55 PDF icon बैठक संख्या-६.pdf

पाँचौ कार्यपालिका वैठक २०८०/०८१ (२०८०/०७/२१)

८०/८१ 03/02/2024 - 21:53 PDF icon e(1).pdf

Pages